Pravljice in literatura imajo pomembno vlogo pri razvoju otrok. Sprva poslušanje, kasneje pa branje knjig, spodbuja otrokov osebni, intelektualni in socialno-emocionalni razvoj (Browne, 1996, v Price idr., 2016; Sonnenschein idr., 2002, v Price idr., 2016). Branje literature spodbuja razvoj pismenosti in jezikovni razvoj, otrok bogati besedni zaklad in razvija domišljijo (Price idr, 2016).

Pomembno je, da je otrok že od malih nog deležen različnih bralnih aktivnosti in spodbud, s katerimi mu starši približajo svet domišljije, hkrati pa učijo o zunanjem svetu in odnosih v njem. Bralne izkušnje so pomembne za vse otroke, tudi tiste, ki imajo težave z branjem. Starši in učitelji imamo pomembno nalogo, da otrokom knjige približamo tudi preko različnih pred, med ali po bralnih aktivnosti. Poleg tega smo pozorni še pri izbiri knjige. Pri tem si lahko pomagamo z različnimi priporočilnimi bralnimi seznami literature, ki so objavljeni spodaj.

Literatura

Dostopnost