Črke b, d in p so si zelo podobne, zato jih velikokrat zamenjamo. Pred tabo je naloga, v kateri boš poiskal/a vse besede na črko b in spoznala tri dobre može.

Dostopnost