Berem

Rad/a bereš? Odlično! Branje namreč spodbuja domišljijo, poznal boš več besed, lažje reševal probleme. A če ne bereš rad/a, nič hudega! Nimamo vsi enakih interesov. A znati moramo brati vsi. Če delamo pri branju napake, lahko hitro kaj narobe razumemo. Tukaj ti bova...

Pet prstov

S pomočjo strategije, imenovane PET PRSTOV, si lahko sam/a pomagaš pri izbiri primerne knjige zate v knjižnici. Strategija pet prstov: V knjižnici si izberi poljubno knjigo. Odpri jo, kjer koli želiš. Začni brati. Na vsako besedo, ki je ne razumeš, postavi prst, od...

Knjižna polica

Pravljice in literatura imajo pomembno vlogo pri razvoju otrok. Sprva poslušanje, kasneje pa branje knjig, spodbuja otrokov osebni, intelektualni in socialno-emocionalni razvoj (Browne, 1996, v Price idr., 2016; Sonnenschein idr., 2002, v Price idr., 2016). Branje...

Berimo skupaj

Zakaj moramo brati? »Zgodnje bralne izkušnje so pomembne za razvoj jezika in širjenja besedišča.« (Košak Babuder, 2014, str. 20) Dobro je, da sprva branje povežete z ugodjem (berete v postelji, v vašem naročju …). Skupaj berite vsak dan, približno 10 minut ob...
Dostopnost