Bisleksija ali Disleksija? Babica ali Dabica? Bebek ali dedek? Uf, katera črka je prava? Spet nisem prepričan/a. Kaj naj naredim?

Ali si se prepoznal/a v zgornjem opisu?

Če si odgovoril/a z DA, nadaljuj z branjem. Približali ti bova disleksijo, ti povedali, zakaj nastane in kako jo lahko prepoznaš. Nisva pa pozabili niti na to, kako si lahko pomagaš, da ti bo lažje.

Disleksija je najpogostejša specifična učna težava, ki prizadene predvsem področje jezika. Otežuje učenje govora, prepoznavanja glasov, branja in pisanja. Težave se pojavijo tudi pri organizaciji in računanju.

Znanstveniki in raziskovalci še niso odkrili točnega razloga, zakaj disleksija nastane. Vemo pa, da na disleksijo vplivajo tako notranji kot zunanji dejavniki, ki vplivajo drug na drugega. Disleksija je dedna, kar pomeni, da jo verjetno ima tudi kakšen drug član tvoje družine. Na ta notranji dejavnik pa vpliva zunanje okolje – tvoja družina, učitelji, družba …  In od tega je odvisno, kakšna bo tvoja disleksija oziroma kakšne težave boš imel/a. Ja, prav si prebral/a – tvoja disleksija. Vsaka je namreč edinstvena in niti ena ni enaka drugi!

Ti je že kdaj kdo rekel, da si len/a? Da se premalo učiš? Da si neumna/neumen?

Kar povej jim, da disleksija ni bolezen, ne nastane zaradi lenobe ali tega, ker bi se premalo učil/a ali bil/a neumna/neumen. Disleksija je motnja, ki ti povzroča težave pri branju, črkovanju, pisanju, pravopisu, pa tudi pri organizaciji, načrtovanju, časovni orientaciji in pri matematiki. 

Ne boj se, nisi sam/a!

Disleksija se namreč pojavi pri približno 10 % otrok in mladostnikov, približno enako pri deklicah in dečkih. Je najbolj pogosta specifična učna težava. Zaradi tega se disleksije ne smeš sramovati!

Ali opažaš te težave?

 • Imaš težave pri branju? Ti črke kar skačejo sem ter tja?
 • Ali pri branju včasih ugibaš besede? 
 • Se izgubiš v vrsticah?
 • Ne želiš brati, ker se tolikokrat zmotiš?
 • Ne razumeš tega, kar si ravnokar prebral?
 • Težko obnoviš zgodbo, ki jo prebereš?
 • Imaš težave pri pisanju? Težko črkuješ besede?
 • Pogosto zamenjuješ črke v besedah, jih izpustiš ali pa kakšno črko dodaš?

Dobro mi gre:

 • reševanje problemov, moje rešitve so zanimive, izvirne, ustvarjalne,
 • imam veliko različnih inovativnih idej,
 • nekatere stvari si v mislih predstavljam kot slike,
 • delam več stvari hkrati in sem pri tem uspešna/uspešen,
 • imam bujno domišljijo,
 • imam dober občutek za to, kar se bo zgodilo (intuicija).

Disleksija traja celo življenje, s pomočjo različnih strategij in tehnik pa si lahko pomagaš do te mere, da te disleksija ne bo ovirala na vsakem koraku. Zaradi tega sva ZATE pripravili nekaj nalog, s katerimi lahko uriš poznavanje črk in glasov, črkovanje besed in pisanje, branje, spomin … Želiva ti veliko zabave ob reševanju nalog, ki jih najdeš tukaj.

Ali veš?

Disleksijo sta imela tudi slavna slikarja Michelangelo in Leonardo da Vinci, voditelja Winston Churchill in George Washington, znanstvenika Thomas Edison in Michael Faraday, pisatelja Walt Disney in Hans Christian Andersen, imata pa jo tudi igralca Tom Cruise in Leonardo di Caprio!

 

Literatura

Jagerič, Ž., Meh, M. in Rutar, N. (2016). Mami, oči, berimo skupaj! Priročnik za starše otrok z disleksijo. https://drive.google.com/file/d/0B7MnkoJaLpDiTGx4WF9nUGcxWGc/view 

Kavkler, M., Magajna, L., Košak Babuder, M., Zemljak, B., Janželj, L., Andrejčič, M., Meehan, M., Smythe, I., Ward, V. (2010). Disleksija – vodnik za samostojno učenje študentov in dijakov. (ur: Košak Babuder, M.). Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami.

Košak Babuder, M. (2014). Lažja berljivost gradiv kot ključni dejavnik spodbujanja branja otrok in mladostnikov z disleksijo (str. 19-27) – V Tudi mi beremo: različni bralci z različnimi potrebami. Zavod Republike Slovenije za šolstvo. http://pefprints.pef.uni-lj.si/2026/1/Tudi-mi-beremo-ZbornikBDS.pdf

Dostopnost